Ο Τουρισμός ως Κυπριακό προϊον

Μάριος Βασιλείου Διευθυντικό στέλεχος τουριστικής βιομηχανίας Τα αποτελέσματα της γενικότερης διεθνούς κρίσης και οι περιοριστικές πολιτικές που εφαρμόζονται στις χώρες προέλευσης των τουριστών, έχουν ως επακόλουθο την ανάλογη μείωση της κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης στην Κύπρο και των εισπράξεων. Η αύξηση του αριθμού των τουριστών, δυστυχώς, δεν οδηγεί απαραίτητα στην αύξηση των εσόδων. Μακριά από…