« …. Ου παγάν λαλέουσα, απέσβετο και λάλον ύδωρ’’

« …. Ου παγάν λαλέουσα, απέσβετο και λάλον ύδωρ’’ ‘’Να πείτε στον βασιλιά ότι ο Δαίδαλος έπεσε κατάχαμα στην αυλή. Ο Φοίβος δεν έχει πια ενδιαίτημα ούτε μαντική δάφνη, ούτε πηγή που να μιλά. Βουβάθηκε και το λάλο του νερού ανάβρυσμα’’. Είναι γνωστό πως η πραγματικότητα, δηλαδή το σύνολο των υπαρκτών δεδομένων στο χρόνο, μεταβάλλεται…